de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.pl/

FIRMA W POLSCE PRACA W NIEMCZECH GDZIE PODATEK

Gdzie płacić podatek mając firmę w Polsce a pracując w Niemczech.

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.
 

FIRMA W POLSCE PRACA W NIEMCZECH GDZIE PODATEK

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten jest stosowany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zatem w rocznym zeznaniu PIT wykazuje on wszelkie dochody, także te z pracy wykonywanej np. w Niemczech. By tego samego wynagrodzenia nie uszczuplać podatkowo zarówno w Polsce, jak i w Niemczech stosuje się regulacje polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przed rozliczeniem podatku warto zapoznać się z wykazem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004, osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch, lub więcej państwach członkowskich podlega:

Do celów stosowania art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 osoba, która "normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub w więcej państwach członkowskich", oznacza w szczególności osobę, która równocześnie lub na zmianę wykonuje jeden rodzaj, lub więcej odrębnych rodzajów pracy na własny rachunek, niezależnie od charakteru tej pracy, w dwóch, lub więcej państwach członkowskich (art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 987/2009).

 

Gdzie płacić podatek mając firmę w Polsce a pracując w Niemczech
 

Osoby ze statusem niemieckiego rezydenta podatkowego mają obowiązek rozliczenia podatków w polskim Urzędzie Skarbowym przez złożenie zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. W niemieckim prawie obowiązek złożenia zeznania podatkowego określany jest terminem „Pflichtveranlagung” co oznacza obowiązek rozliczenia podatkowego. Ostateczny termin na złożenie oświadczenia podatkowego w Niemczech to 31 lipca każdego roku

Obowiązkowo musisz dostarczyć rozliczenie podatku z Niemiec, gdy:

 

Rejestracja firmy w Niemczech
 

Założenie firmy w Niemczech

Polecane linki:

Opiekunki - tanie ubezpieczenie

Firma w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika sezonowego

Płace minimalne

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.