de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.pl/

ZASADY ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT OD USŁUG BUDOWLANYCH W NIEMCZECH

Jak można uzyskać zwolnienie z podatku VAT od usług budowlanych świadczonych w Niemczech?

Polska firma świadcząca usługi budowlane ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT w Niemczech wtedy gdy nie może obarczyć rozliczeniem podatku VAT odbiorcy oraz w 2 przypadkach:

Rejestrując firmę w Polsce jej właściciel otrzymuje jedynie numer NIP, ewentualnie nadawany jest numer VAT-UE, jeśli firma dokonuje transakcji wewnątrzunijnych. W Niemczech rejestracja podatnika VAT trochę inaczej niż w Polsce.

Podatki jakie płacisz w Niemczech będąc przedsiębiorcą budowlanym:

  1. podatek dochodowy (Einkommensteuer) Podatek dochodowy od osób fizycznych, którego stawka wzrasta progresywnie w zależności od wysokości uzyskanego dochodu, kształtuje się w przedziale od 15% do 42%.
  2. podatek VAT Podatek od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer) znany jest też często pod nazwą podatku od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa wynosi 19%, zaś obniżona 7%.
  3. podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) jest uzależniona jest od gminy, na terenie, której prowadzona jest działalność. Podstawą opodatkowania jest zysk podatkowy. Podmiotem opodatkowania jest zakład lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w kraju przez osobę fizyczną, lub prawną.
  4. podatek budowlany (Bauabzugsteuer)

O miejscu opodatkowania usług budowlanych przesądza art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). Usługami związanymi z nieruchomościami są, między innymi, usługi budowlane. A zatem miejsce świadczenia usługi budowy domu będzie w przedstawionej sytuacji znajdować się na terytorium Niemiec. Świadczenie tej usługi nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w Niemczech. Jeśli zatem nieruchomość jest położona w innym kraju UE, to usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. 

Na zwolnienie z podatku VAT może liczyć przedsiębiorca, którego obroty w roku poprzednim nie przekroczyły 17 500 € a w roku bieżącym prawdopodobnie nie przekroczą 50 000 € może być zwolniony z obowiązku naliczania VAT. Zwolnienie z podatku VAT jest jednoznaczne z brakiem możliwości zastosowania jakichkolwiek odliczeń

Jeżeli nabywcą jest firma z Niemiec, to najczęściej przy świadczeniu usługi pojawi się konieczność rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT jest możliwe, ale rodzi pewne konsekwencje. W przypadku gdy będą świadczone usługi podlegające pod art. 28b ustawy o VAT, to jak już wspomniano, konieczna będzie rejestracja do VAT-UE. Należy pamiętać, że eksport usług przez podatnika zwolnionego z VAT musi zostać udokumentowany fakturą. Jak wynika z treści art. 106a pkt 2 lit. b) ustawy o VAT przepisy dotyczące faktur, stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej w przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.

Podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawienia faktury z tytułu świadczenia usługi na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego. Faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta spoza UE nie zawiera ani stawki („NP”) ani też kwoty podatku. Taka faktura musi natomiast posiadać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

 

Gewerbe dla budowlanki

 

Polecane linki:

podatek-dochodowy

ubezpieczenia zdrowotne- najtaniej

tabele-ile-podatku

ulga-podatkowa

 

                        rejestracja vat Niemcy                                                         sprzedaż_przez_amazon_a_vat

 

                   rejestracja_vat_niemcy                                                           sprzedaż_przez_amazon_a_vat                                                                                                                                                                                                                                                           

 


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.