de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.pl/

USŁUGI BUDOWLANE W NIEMCZECH ŚWIADCZONE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kiedy świadczymy usługi budowlane dla Osób Fizycznych w Niemczech..

Firmy budowlane świadczące usługi w Niemczech mają możliwość świadczenia swoich usług nie tylko na rzecz innych przedsiębiorców, lecz także na rzecz osób prywatnych. Biorąc pod uwagę status klientów (przedsiębiorca lub osoba prywatna), należy pamiętać, że nie w każdym przypadku moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT jest identyczny. 

O miejscu opodatkowania usług budowlanych decyduje art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). A zatem miejsce świadczenia usługi budowy domu będzie w przedstawionej sytuacji znajdować się na terytorium Niemiec. Świadczenie tej usługi nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w Niemczech. 
 

USŁUGI BUDOWLANE W NIEMCZECH ŚWIADCZONE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech prowadzi do obowiązku rejestracji VAT w Niemczech – co oznacza,  że masz obowiązek składania deklaracji podatkowych VAT w Niemczech oraz wystawiania faktur z niemieckim VAT. U Regulują to odpowiednio przepisy art. 28e ustawy o VAT, dyrektywy vatowskiej 2006/112/WE (art. 47) jak również niemieckiej ustawy o VAT art. 3a ust. 3 pkt 1 UStG.

Rejestracja podatnika VAT - Twoja firma budowlana w Niemczech  

wytłumaczymy Ci i objaśnimy wszystkie za i przeciw tej decyzji, która będzie rzutować na przyszłe rozliczenia księgowe i należności do niemieckiego urzędu finansowego - w przypadku wykonywania prac budowlanych w Niemczech zgodnie z niemieckim prawem należy zarejestrować się i składać w niemieckim urzędzie skarbowym regularne zgłoszenia dotyczące podatku VAT. W takim przypadku można skorzystać z prawa do zwrotu zapłaconego niemieckiego podatku VAT na podstawie podanych zgłoszeń. Można się też ubiegać o zwolnienie z podatku tzw. freistellung – usługa oferowana przez Carebiuro.

 

Kiedy świadczymy usługi budowlane dla Osób Fizycznych w Niemczech...

 

Podatki w firmie budowlanej są istotne a ich rozliczanie decyduje o wysokości dochodów jakie uzyskuje się z prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, gdzie Polacy prowadzą coraz więcej firm budowlanych.
 

Podatki które dotyczą firm budowlanych i które należy regulować do niemieckiego urzędu finansowego, czyli Finanzamt to:

W ramach prowadzenia działalności budowlanej możesz zmniejszyć swoje podatki m.in. poprzez pozyskanie Freistellung – zwolnienia z podatku budowlanego. Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego prawa o podatku dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca jest przedsiębiorcą. Zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy Urzędzie Skarbowym. Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung.

Skorzystaj z dobrej oferty i załóż firmę budowlaną w Niemczech z Carebiuro ! To korzystne rozwiązanie dla polskich budowlańców!

Założenie firmy w Niemczech
 

Gewerbe dla budowlanki

Polecane linki:

Firma w Niemczech

Jak założyć Gewerbe w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne za granica

Emerytura w Niemczech

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.